LILY (Tầng 3)

   • Vị trí: tầng 3

   • Kích thước: 5m x 8m

   • Diện tích: 40 m2

   • Kiểu rạp hát: 25 chỗ ngồi

   • Kiểu lớp học: 25 chỗ ngồi

   • Kiểu hình chữ U: 15 chỗ ngồi

   • Kiểu đãi tiệc: 24 chỗ ngồi

 115 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 +(84) 236 222 33 44        
 + (84) 236 222 33 55
 sales@oneopera.vn
  www.oneopera.vn/
Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Chat online